Struktur Keanggotaan

RAVINDRA SANSKARA

BEM FKG USAKTI 2021

adzr-02.png
Deandra Carissa W..png

PRADIPA SAHITYA

BEM FKG USAKTI 2020

Christopher Jeremy - Ketua BEM.png
Rinda Rentia Angreani - Wakil Ketua BEM.