Struktur Keanggotaan

LABDAGATI

BEM FKG USAKTI 2022

S__7471129_edited.png
wakabem labdagati.jpg

Struktur Keanggotaan

RAVINDRA SANSKARA

BEM FKG USAKTI 2021

adzr-02.png
Deandra Carissa W..png

Struktur Keanggotaan

PRADIPA SAHITYA

BEM FKG USAKTI 2020

Christopher Jeremy - Ketua BEM.png
Rinda Rentia Angreani - Wakil Ketua BEM.